Informacja o uruchomieniu Programu Zamówień Kompozytorskich

Informacja o uruchomieniu Programu Zamówień Kompozytorskich w Instytucie Muzyki i Tańca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szanowni Państwo! Pragniemy poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił nowy program pod nazwą Zamówienia Kompozytorskie. Regulamin Programu ( zwanego w druku MKiDN Priorytetem) dostępny jest pod linkiem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2012/kolekcje/zamowienia-kompozytorskie.php

Informacja o uruchomieniu Programu Zamówień Kompozytorskich

w Instytucie Muzyki i Tańca

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił nowy program pod nazwą Zamówienia Kompozytorskie. Regulamin Programu ( zwanego w druku MKiDN Priorytetem) dostępny jest pod linkiem:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2012/kolekcje/zamowienia-kompozytorskie.php

Program jest prowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca (IMiT).

Program umożliwia polskim i zagranicznym instytucjom  - organizatorom wydarzeń muzycznych oraz zespołom posiadającym osobowość prawną, pozyskanie środków na zamówienie kompozytorskie złożone u kompozytora polskiego lub zagranicznego. Wykonawcy i organizatorzy, którzy nie posiadają osobowości prawnej a pragną zamówić utwór u wybranego kompozytora mogą to uczynić poprzez instytucję, która w ich imieniu wystąpi do IMiT.  Wykonawcy i organizatorzy zagraniczni mogą do Programu występować poprzez instytucję polską. Objęty programem utwór musi powstać w roku 2012 lub 2013 oraz musi zostać najpóźniej do końca roku 2013 wykonany.  Termin składania aplikacji jest krótki - upływa 29 czerwca 2012 roku.

Program dysponuje budżetem 2 milionów złotych. Przewidziane granty  na napisanie i wykonanie utworu zawarte są w przedziale od 10 do 60 tys. zł., z czego maksymalnie jedna trzecia jest do ew. dyspozycji wykonawców i organizatorów wykonania po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków.   

Program umożliwia sfinansowanie honorarium kompozytorskiego ( w którym zawarte są koszty przygotowania materiałów wykonawczych),  demonstracyjnego nagrania utworu oraz części określonych w Regulaminie kosztów technicznych, organizacyjnych i artystycznych związanych w wykonaniem powstałego utworu. Program z zasady nie służy finansowaniu wszystkich kosztów wydarzenia zawierającego premierę utworu, lecz jest dodatkiem do już zaplanowanej aktywności organizacyjnej i wykonawczej. Inaczej mówiąc: umożliwia wzbogacenie przewidywanych  koncertów o premiery utworów autorstwa kompozytorów wskazanych  przez aplikujących do programu. Program nie wchodzi w zakres innych programów MKiDN sprofilowanych  dla finansowania wydarzeń artystycznych, w tym w zakres programu Wydarzenia Muzyczne. Wymagany 10-procentowy wkład własny rozliczany może być np. wydatkami na wykonanie utworu. 

Kompozytorzy i wykonawcy pragnący otrzymać dotację na napisanie utworu powinni zachęcić do wystąpienia do Programu Zamówienia Kompozytorskie instytucje organizujące wydarzenia muzyczne lub reprezentujące wykonawców. Jeżeli wykonawca nie ma osobowości prawnej, może pozyskiwać jako stronę aplikującą instytucję lub organizację posiadającą osobowość prawną, jak filharmonie, instytucje państwowe w tym instytuty MKiDN, festiwale, stowarzyszenia i fundacje, domy kultury, uczelnie i szkoły różnego szczebla i profilu ( np. muzyczne i plastyczne) czy parafie.

Nowa inicjatywa promuje poprzez przyjętą punktację młodych wykonawców. Program wspiera też premiery utworów poza dużymi ośrodkami i utwory adresowane do nowych kręgów odbiorców, docenia utwory o charakterze pedagogicznym. Jest  otwarty na wszelkie utwory artystyczne, także np. dzieła z pogranicza jazzu i muzyki poważnej, inspirowane muzyką tradycyjną, w znacznej części improwizowane, audiowizualne, ze sfery tzw. alternatywnej czy cykle piosenek artystycznych. Nie ma też limitu wystąpień dla jednego podmiotu. Każde wystąpienie jest osobne – nie są przewidziane wystąpienia zbiorcze o wsparcie dla kilku utworów. 

Program Zamówień Kompozytorskich powstał w wyniku działań ruchu Obywateli Kultury oraz w efekcie ustaleń Paktu dla Kultury. Istotną  rolę w ukształtowaniu Programu odegrał Departament Mecenatu Państwa MKiDN oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Zarys ideowy Programu jest autorstwa Związku Kompozytorów Polskich przy wsparciu Polskiej Rady Muzycznej oraz przedstawicieli ruchu Obywateli Kultury.

Program ma charakter pilotażowy. Jego działanie będzie po pierwszej edycji weryfikowane.

Obejmuje szeroki zakres czynności: powstanie utworu, wykonanie, nagranie, zamieszczenie fragmentów nagrania w internecie, zamieszczenie partytury w internecie i udostępnienie materiałów wykonawczych. Regulamin Programu zawieszony na stronach MKiDN nie zawiera wyjaśnień wszystkich możliwych kwestii, które mogą się pojawić przy składaniu aplikacji do tak złożonego Programu. IMiT ma zamiar zamieścić przewodnik po Programie zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. 

Związek Kompozytorów Polskich służy Państwu pomocą w pozyskiwaniu odpowiedzi z IMiT na Państwa pytania i uwagi dotyczące Regulaminu Programu. Prosimy o przesyłanie korespondencji w ww. sprawach na adres:  

zamowienia-pytania-zkp@wp.pl

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z  Regulaminem Programu i do wykorzystania nowopowstałego  narodowego instrumentu  wspierania i popularyzacji twórczości muzycznej do  realizacji Państwa planów artystycznych. Będziemy zobowiązani za poinformowanie przez Państwa o Programie dalszych osób i instytucji.

W imieniu Zarządu ZKP,

Jerzy Kornowicz

Prezes ZKP