Wyniki XIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZChiO

Biuro ZG PZChiO informuje, że XIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który miał miejsce w Warszawie w dniu 7 września 2013 r. wybrał nowe władze PZChiO.

Prezesa Zarządu Głównego
w osobie prof. Dariusza DYCZEWSKIEGO
Oddział Szczeciński PZChiO

Zarząd Główny w składzie:

Zbigniew GRACZYK Oddział PZChiO w Łodzi
Janina KIERSZK Oddział PZChiO w Gdańsku
Monika MIELKO-REMISZEWSKA   Oddział PZChiO w Lublinie
Tadeusz PAPROCKI Oddział PZChiO w Lesznie
Krzysztof SOWA Oddział PZChiO w Ostrowie Wlkp
Piotr SZULC Oddział PZChiO w Szczecinie
Jakub STEFEK Oddział PZChiO w Szczecinie
/studiuje w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie/

 

Główną Komisję Rewizyjną PZChiO w składzie:

Wojciech ROGOWSKI                      Oddział PZChiO w Słupsku
Barbara KAROLCZYK Oddział Zaolziański w Czeskim Cieszynie                  
Estera SERÓWKA Oddział Nadnotecki PZChiO w Pile


Podział funkcji pomiędzy członków  w Zarządzie Głównym i GKR nastąpi w ciągu 2-ch miesięcy od daty zakończenia Krajowego Zjazdu Delegatów PZChiO.