Informacja Biura Zarządu Głownego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Biuro ZGPZCHIO uprzejmie informuje, że 25 października 2013 r. na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny dokonał ukonstytuowania się. Natomiast Główna Komisja Rewizyjna PZChiO dokonała ukonstytuowania już po zakończeniu XIX Krajowego Zjazdu Delegatów.

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

Kadencja 2013 – 2017

Prezes:

prof. Dariusz Dyczewski

Wiceprezes:

Piotr Szulc

Wiceprezes:

Jakub Stefek

Skarbnik:

Janina Kierszk

Sekretarz:

Zbigniew Graczyk

Członkowie: 1. Monika Mielko-Remiszewska
2. Tadeusz Paprocki
3. Krzysztof Sowa
 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

Kadencja 2013 - 2017

Przewodniczący

Szymon Rogowski

Członkowie: 1. Barbara Karolczyk
2. Estera Serówka