XV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA CHÓRALNE "AD GLORIAM DEI " W PIŃCZOWIE

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach a także Zarząd Główny PZChiO zapraszają na XV MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA CHÓRALNE "AD GLORIAM DEI "w PIŃCZOWIE w dniu 18 maja 2014 r. Zgłoszenia zespołów i nagrania przyjmowane są do 28 marca 2014 r.

W niedzielę 18 maja w Pińczowie odbędą się
XV Międzynarodowe Spotkania Chóralne "Ad Gloriam Dei".

 

W festiwalu - jak co roku - wezmą udział chóry polskie i zagraniczne wykonujące repertuar sakralny a capella. Chóry zainteresowane udziałem w XV Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych "Ad Gloriam Dei" proszone są o nadsyłanie zgłoszeń oraz nagrań do 28 marca 2014 r. na adres:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce Polska

lub pocztą elektroniczną z załączonym plikiem muzycznym lub linkiem do niego na adres e-mailowy:
k.opalko@wdk-kielce.pl

Wraz ze zgłoszeniem należy nadesłać kopię nut utworów wykonywanych w konkursie. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.wdk-kielce.pl

Honorowy patronat nad XV Międzynarodowymi Spotkaniami Chóralnymi "Ad Gloriam Dei" sprawują:

  • Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
  • Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
  • Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan
  • Zbigniew Kierkowski, Starosta Powiatu Pińczowskiego
  • Włodzimierz Badurak, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
  • prof. Dariusz Dyczewski, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr