VI Ogólnopolski Konkurs "Ars Liturgica" w Katedrze w Gnieźnie

Zaproszenie do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie "Ars Liturgica" w Katedrze w Gnieźnie w dniach 24-25 października 2014 r. Termin zgłoszenia mija 15 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam Państwa chór / zespół wokalny do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie "Ars Liturgica" w Katedrze w Gnieźnie w dniach 24-25 października 2014 r. Jest to kolejna edycja konkursu, który w poprzednich latach gromadził po 30 chórów z całej Polski.
Załączam:                  regulamin
     i kartę zgłoszenia

Termin zgłoszenia mija 15 czerwca 2014 r.
Na stronie http://www.zchk-bydg.opoka.net.pl mogą Państwo znaleźć więcej informacji o konkursach chóralnych i kompozytorskich organizowanych przez Bydgoski Oddział Federacji Caecilianum.
Bardzo proszę o przekazywanie tego zaproszenia innym chórom i zespołom wokalnym, które mogą być zainteresowane udziałem w konkursie.

Z poważaniem

Anna Wójtowicz
dyrektor organizacyjny