X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Międzynarodowy Festiwal RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA im. Henryka Mikołaja Góreckiego Rybnicka jest festiwalem, którego celem jest szeroko rozumiana promocja muzyki chóralnej, propagowanie najlepszych wzorców amatorskiego śpiewactwa chóralnego oraz prezentacja aktualnych trendów wykonawczych muzyki chóralnej. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy nadesłać na adres pocztowy Biura Organizacyjnego Festiwalu RJCH lub pocztą e-mail do dnia 30 czerwca 2014 r.

X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

RYBNIK 7-9 listopada 2014

www.rjch.dkchwalowice.pl

 Międzynarodowy Festiwal RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA im. Henryka Mikołaja Góreckiego Rybnicka jest festiwalem, którego celem jest szeroko rozumiana promocja muzyki chóralnej, propagowanie najlepszych wzorców amatorskiego śpiewactwa chóralnego oraz prezentacja aktualnych trendów wykonawczych muzyki chóralnej.


Część konkursowa festiwalu adresowana jest do chórów amatorskich w trzech kategoriach:
1. Chóry jednorodne
2. Chóry mieszane
3. Kameralne chóry mieszane (do 24 osób).

Kwalifikacja do festiwalu odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań zespołów, której dokonuje rada artystyczna. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego. Głównymi kryteriami jego oceny przez jury konkursu będzie: poziom wykonawczy, stopień trudności programu, dobór repertuaru, interpretacja, stylowość wykonania, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
Festiwalowe nagrody to: Grand Prix - dla najlepszego chóru festiwalu, Złoty Dyplom, Srebrny Dyplom, Brązowy Dyplom. Ponadto: Nagroda im. prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu, Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego i Nagroda za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej. Laureat Grand Prix otrzyma nagrodę pieniężną oraz złoconą statuetkę festiwalu. Laureaci pierwszych miejsc oraz najlepszy dyrygent festiwalu otrzymają nagrody pieniężne.

RAMOWY PROGRAM FESTIWALU 2014

7 listopada (piątek) 2014 r. o godz. 19.00 - KONCERT INAUGURACYJNY
8 listopada (sobota) 2014 r. o godz. 10.00 - Przesłuchania Konkursowe
godz. 19.30 - KONCERT LAUREATÓW, ogłoszenie wyników festiwalu, wręczenie nagród.
9 listopada (niedziela) 2014 r. o godz. 18.00 - koncert jubileuszowy Zespołu Wokalnego "6na6" z udziałem gwiazd polskiej estrady.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami  należy nadesłać na adres pocztowy Biura Organizacyjnego Festiwalu RJCH lub pocztą e-mail do dnia 30 czerwca 2014 r.

Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu, terminach i miejscach występów do 31 sierpnia 2014 r.

Adres do korespondencji festiwalowej:
BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU RJCH
Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach
44-206 Rybnikul. 1 Maja 91 B
e-mail: biuro@dkchwalowice.pl  
tel/fax: (32) 42 16 222, (32) 433 18 52, Beata Tomas, Michał Wojaczek.

Strona festiwalowa: www.rjch.dkchwalowice.pl.

Szczegóły uczestnictwa oraz opis wymaganych załączników są zawarte w regulaminie festiwalu, który wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie: http://www.rjch.dkchwalowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=54

Mamy nadzieję, że nasza propozycja, spotka się z Państwa zainteresowaniem i zobaczymy  się w Rybniku na kolejnym święcie muzyki chóralnej.

Gorąco zapraszam i polecam,

Krzysztof Łapka
www.dkchwalowice.pl
tel. 513064196