WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH I BIG BANDÓW - ŁOBEZ 2014

W przeglądzie udział biorą dęte orkiestry amatorskie i big bandy ze szkół i placówek kulturalnych, a także zespoły instrumentów dętych i big-bandy. Karty zgłoszeń z charakterystyką orkiestry oraz repertuarem należy przesłać 2 tygodnie przed przeglądem (05.06.2014r.)

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
I BIG BANDÓW -  ŁOBEZ 2014
22 czerwa 2014 r.

 


REGULAMIN

UCZESTNICTWO

W przeglądzie udział biorą dęte orkiestry amatorskie i big bandy ze szkół i placówek kulturalnych, a także zespoły instrumentów dętych
i big-bandy.

Karty zgłoszeń z charakterystyką orkiestry oraz repertuarem należy przesłać
2 tygodnie przed przeglądem (05.06.2014r.) na adres:

Łobeski Dom Kultury,  
73-300 Łobez, ul. Niepodległości 52,  
 

Zaleca się wykonanie muzyki polskiej o charakterze patriotycznym, ludowym i morskim (dot. orkiestr dętych). Orkiestry przedstawiają na karcie zgłoszenia repertuar opracowany na przegląd. Uczestniczą w przemarszu, prezentacji konkursowej i wykonują wspólnie 2 utwory
obowiązkowe, których zapis dostarczony zostanie zainteresowanym w terminie późniejszym. Przy każdym utworze należy określić czas trwania prezentacji. Organizatorzy wybiorą spośród przedstawionego repertuaru utwory do wykonania w czasie koncertu.
Czas prezentacji nie może przekraczać 20 minut.

Utwory do wspólnego wykonania - marsze:
 “Benton Hall”, “Nord Side”, oraz  “Europa Hymn”

Grupy taneczne mażoretki, czylriderki towarzyszące orkiestrom dętym stanowią osobną kategorię do oceny przez jury -  przygotowują 1 utwór max. 3 min., z towarzyszeniem orkiestry, lub z własnym podkładem na nośniku CD. Grupę należy wpisać w kartę zgłoszenia orkiestr.

KRYTERIA OCENY

Orkiestry dęte wykonują maksymalnie 4 utwory, trwające do 20 minut.
Wyróżnienia przyznawane będą wg następujących kryteriów:
 dobór repertuaru
 intonacja i brzmienie
 interpretacja utworów
 dyscyplina zespołu i ogólny wyraz artystyczny
 umiejętności zaprezentowania się w marszu

TERMIN I MIEJSCE

Zgłoszenia do dn. 05.06.2014r.  –  Łobeski Dom Kultury, 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 52

Data i miejsce prezentacji: Łobeski Dom Kultury – 22.06.2014 r. godz. 10.00
Współorganizatorzy:           Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

Organizatorzy zapraszają uczestników na imprezy towarzyszące:

-Master Class – trąbka, instrumenty dęte blaszane – prowadzone przez Igora Cecocho profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

-Międzynarodową Konferencję Naukową pod nazwą: “Orkiestry dęte w kulturze europejskiej”