I Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów Łobez, 20-21.06.2014 r.

Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów w Łobzie umożliwia konfrontację wykonawczą uczniom szkół muzycznych I i II stopnia, ognisk muzycznych oraz innych tego typu placówek. Formularz zgłoszeniowy na Konkurs należy przesłać pocztą, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 07.06.2014

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
ŁOBEZ, 20-21.06.2014 r.REGULAMIN KONKURSU

1. Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów w Łobzie umożliwia konfrontację wykonawczą uczniom szkół muzycznych I i II stopnia, ognisk muzycznych oraz innych tego typu placówek.

2. Konkurs obejmuje instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane oraz instrumenty perkusyjne,

3. Konkurs odbędzie się w dniach 20.06.2014r. - 21.06 2014r.

4. Organizatorem Konkursu jest Łobeski Dom Kultury, ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez,
    tel. 913974571, lobez-ldk@home.pl, www.lobez.ldk.home.pl  

5. Konkurs jest jednoetapowy i obejmuje następujące grupy wiekowe:
1 – do 10 roku życia
2 – od 10 do 13 roku życia
3 -  od 13 od 16 roku życia
4 – od 16 do 19 roku życia
5 -  od 19 roku życia wzwyż

6. Program obowiązujący uczestników Konkursu:
program dowolny (2 utwory); czas trwania do 10 minut.

7. Formularz zgłoszeniowy na Konkurs należy przesłać pocztą, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 07.06.2014        

8. Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora od dnia 14.06.2014

10. Laureaci konkursu otrzymują statuetki, dyplomy.

11. Nagrodzeni zobowiązani są do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów.

12. Kolejność występów w konkursie zostanie ustalona w dniu 21.06.2014 i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.
Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

13. Jury dokona podziału miejsc, a jego decyzje są ostateczne.

14. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

15. W trakcie przesłuchań konkursowych dopuszcza się wykonania tylko i wyłącznie z oryginalnych materiałów nutowych.

16. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do posiadania własnego akompaniatora.

17. Przejazd, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Dla członków orkiestr biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Łobzie zakwaterowanie i wyżywienie jest bezpłatne.
 

Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Instrumentalistów zapraszają uczestników na imprezy towarzyszące:

-   Master Class – trąbka, instrumenty dęte blaszane – prowadzone przez Igora Cecocho profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

-   Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod nazwą: “Orkiestry dęte w kulturze europejskiej”