slide1 slide1 slide1 slide1

Aktualności PZCHiO

 

Konkursy

Informacja o uruchomieniu Programu Zamówień Kompozytorskich
Informacja o uruchomieniu Programu Zamówień Kompozytorskich w Instytucie Muzyki i Tańca...
więcej...
Wyniki XIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZChiO
Biuro ZG PZChiO informuje, że XIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,...
więcej...
 

Historia Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie.

W wyniku połączenia niezależnych związków śpiewaczych i orkiestrowych w 1926 roku, powstało Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych, które w 1973 roku przyjęło nazwę Polski Związek Chórów i Orkiestr, aktualną do dnia dzisiejszego. Amatorskie ruchy chóralne i orkiestrowe na Podkarpaciu, zostały formalnie zorganizowane w 1948 roku, kiedy to powołano do życia Zjednoczenie Polskich Związków Śpiewaczych i Muzycznych.

Powstanie Oddziału Rzeszowskiego PZCHiO jako instytucji artystyczno – wychowawczej, pozwoliło objąć wszechstronną opieką zespoły orkiestrowe i chóralne z terenu całego Podkarpacia i części Małopolski. Jednym z naczelnych celów Oddziału było prezentowanie wartościowego repertuaru, tworzenie i upublicznianie kultury muzycznej w kraju, a także popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą. Znaczna większość chórów i orkiestr ma w swym dorobku wiele imponujących osiągnięć na prestiżowych festiwalach i konkursach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Tak duża aktywność i zaangażowanie zespołów wzbudza ogromną sympatię i szacunek wśród społeczeństwa. Swój akces do Związku zgłaszają coraz to nowsze zespoły funkcjonujące na tym terenie. Działalność Związku widoczna jest również w organizacji wielu wydarzeń muzycznych, do których należy zaliczyć:

 • Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”.
 • Koncerty Wielkanocne „Alleluja”.
 • Koncerty „Magnificat”.
 • „Bernardyńskie Wieczory Muzyczne”.
 • Przesłuchania chórów szkolnych objętych Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” (współorganizator).
 • Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A' Cappella Dzieci i Młodzieży.
 • Międzynarodowe Konfrontacje Orkiestr Dętych w Tyczynie (współorganizator).

Istotnym elementem działalności statutowej Związku jest organizacja szkoleń i seminariów dla dyrygentów chórów i kapelmistrzów, na które w charakterze wykładowców zapraszani są najwybitniejsi specjaliści z dziedziny chóralistyki i prowadzenia zespołów orkiestrowych.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez efektywnie działającego zarządu Oddziału, którym na przestrzeni minionych 60 lat kierowali: Władysław Przemykalski, Tomasz Czapla, Bronisław Nowak, Józef Homik, Edward Groński, Stanisław Nowakowski, Jerzy Gołąb, Zdzisław Popowicz, Józef Barlik.

Sprawne funkcjonowanie Związku możliwe jest dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej wielu osób, instytucji i placówek, do których należą:

 • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
 • Kuria Diecezjalna w Rzeszowie.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
 • Prezydent Miasta Rzeszów.

Historię Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie opisuje książka: „60 lat Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie”, opracowana przez Marię Troninę – Telichowską i Grzegorza Oliwę, wydana w 2008 roku.