slide1 slide1 slide1 slide1

Aktualności PZCHiO

 

Konkursy

Informacja o uruchomieniu Programu Zamówień Kompozytorskich
Informacja o uruchomieniu Programu Zamówień Kompozytorskich w Instytucie Muzyki i Tańca...
więcej...
Wyniki XIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZChiO
Biuro ZG PZChiO informuje, że XIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,...
więcej...
 

O NAS

Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie obejmuje obszar Podkarpacia, w skład którego wchodzą powiaty: strzyżowski, przeworski, mielecki, białobrzeski, rzeszowski, krośnieński, łańcucki, stalowowolski, leżajski, kolbuszowski, lubaczowski, tarnobrzeski, dębicki. Zrzesza 28 chórów i 23 orkiestry.

Działalność PZChiO opiera się na obowiązującym statucie, precyzującym następujące cele i środki działania:

  • prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • aktywne uczestnictwo w tworzeniu i upowszechnianiu kultury muzycznej w kraju oraz polskiej twórczości muzycznej za granicą,
  • kształtowanie i umacnianie patriotycznych oraz obywatelskich postaw członków zespołów,
  • podnoszenie poziomu artystycznego członków PZChiO w ramach amatorskiego ruchu muzycznego.
  • umuzykalnianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz promowanie młodych muzyków,
  • kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej, umacnianie jedności Polaków i Polonii w kultywowaniu tradycji kultury polskiej.

Członków PZChiO łączy wspólna pasja: miłość do muzyki i przyświeca wspólny cel: wyśpiewać światu wartościowe treści przy akompaniamencie instrumentów.